Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

KILDER

GÅRDENE

Kilder for denne siden.


 • Bodin Bygdebok. Bind 1. Første Del.
 • Bodin Bygdebok. Bind 2. Del 3.
 • Utskrift av Rettsbok for Salten herredsrett. Datert 20. juni 1951.
 • Utskrift av Rettsbok for Salten Herredsrett. Datert 20. november 1952.
 • Bodø Kommune Geodatakontoret. Kart og eiendomsopplysninger, avisutklipp med bilder.
 • Arkiv Nordland. Historiske bilder fra Langstranda og Hernes (flyfoto Widerø Fjellanger).
 • Nordland Museum. Bildesamling.
 • Birger Holmstrøm. Lokale navn og byggninger Langstranda.
 • Fritjof Jensen fra Gnr.34 Bnr. 18 "Perheim".
 • Ingrid Jensen og Arne Magnus Jensen fra Gnr.34 Bnr.18 (Foto"Perheim").
 • Jorunn Torbergsen,(Skavhaug) Gnr.36.Bnr.163. ( Skolebilder Hernes Skole).
 • Herdis Larsen . Kongsvinger (Skolebilder Hernes Skole).
 • Gunnar Berntsen. Opplysninger og bilder fra Gnr.36.Bnr.9 (Reitan gård).
 • Arvid Bakke. Bilder, opplysninger og avisutklipp Gnr.36.Bnr.81. (Bakken).
 • Kåre Karlsen. Bilder, avisutklipp Gnr.36.Bnr.174. (Slettvold).Bilder Gnr.36.Bnr.10 (Stenrud) Gnr.36.Bnr.70. (Rolighet)
 • Bjørn Berntsen. Bilder fra Gnr.36.Bnr.9 (Reitan gård) og Flyfoto over Hernesgårdene.
 • Dagny Solem. Bilder og Opplysninger Gnr.36.Bnr.168 Elvdal og Bnr.75. Skogvoll.
 • Randi Wiik. Skolebilder fra 1947.
 • Robert Georg Bertsen. Opplysninger vdr. fam.Berntsen.
 • Johanna (Hanka) Rostad. Opplysninger og bilder fra Gnr.34.Bnr.1. "Valen".
 • Hans Flenstad (tidligere Kaspersen) Bilder, Gnr.36.Bnr84. "Flenstad".
 • Bjørn Tore Zahl. Bilder fra Gnr.34.Bnr.5. "Skaret" og Gnr.36.Bnr.5."Solbakken".
 • Hans Mentzoni. Hjelp med navn, skolebilde 1947/48.
 • Johan Seines. Bilde Gnr.36.Bnr.70. "Rolighet"
 • Thomas Petter Myhre. Bilder fra "Sandmo" og nabogårdene "Reitan" og "Vasshaugen".
 • Nicolai Martin Didriksen. Bilder fra Gnr.35.Bnr.4 og 5 "Løkkegården" ,signert bilde av Fritjof Anderssen.
 • Eyolf Didriksen. Bilder fra Gnr. 35.Bnr.4 og 5 "Løkkegården"
 • Lillian Novik Nilsen. Bilder fra Gnr.36.Bnr.84. "Flenstad", fam. Kilen, Bilde fra Skolegudstjeneste.
 • Bjørnar Wibe. Bilder fra Gnr.37.Bnr.18. "Hangåsvik"
 • Per Frantsen. Avisutklipp og bilde Gnr.35.Bnr.4-5, og historiske bilder fra sin bildesamling.
 • Bård Olsen. Opplysninger og bilder vdr: Gnr.36. Bnr.58. og hans onkel Karl (Kalle) Olsen, og bilder fra Ragna Olsens bilde- samling.
 • Bjørnar Strømsnes. Skolebilder 1955 og 1957.
 • Ulf Larsstuvold. Opplysninger vedr. historisk bilde av jagerfly besøk høsten 1952.
 • Johs Jentoft. Bilder fra Gnr.35.Bnr.1. "Labakken" og bilder vdr. Morten Løkke fra Anna Marie (Lise) Løkke`s bildesamling
 • Roald Andreassen. Maleri av Oscar Bodøgaard fra Hernesskagen.
 • Knut Støre. Bilder fra Gnr.37.Bnr.7 "Junkersrem".
 • Torbjørn Hernes. Bilde av Gnr.34.Bnr.4. "Pilegården" Bilde av Sildesteng i Bodøsjøen.
 • Roald Hansen. Opplysninger vdr: M/K Arthur Bakke.
 • Paul Åge Eivik. Eiendoms opplysninger Hagfors stykket og inndre Hernes.Bilde flybesøk 1952-, Navneopplysninger til flere av skolebildene.
 • Gunnar Gundersen. Eiendoms opplysninger Hagfors stykket og inndre Hernes.
 • Rolf Johansen. Opplysninger om fotballklubben "Kvikk"
 • Svein Staurvik. Opplysninger og bilder vdr. Gnr.36.Bnr.190 "Sanneng".
 • Helge Sakariassen. Bilder og opplysninger vdr. fam. Erling Staurvik.
 • Knut-Arne Telnes. Bilder og opplysninger vdr. fam. Kristian Telnes.
 • Stig Skålbones. Bilde Bodin Herredstyre 1914-1916. Bilde av Kristian Karl Løkke. Avisutklipp vdr. Hans Rostads 80 årsdag
 • Bjørg Nielsen Gjerde. Navneoppysninger vdr. Bilde skolegudstjeneste 1948.
 • Marie (Tullemor) Berntsen. Navneopplysninger vdr. Bilde skolegudstjeneste 1948.
 • Gunnar Nygren. Bilder fra Gnr.34.Bnr.1 "Valen" og hans fars maleri fra Valen og Skutvika.
 • Sigri Skog. Bilde av Gnr.35.Bnr.24 "Homested"
 • Kasper Johansen. Maleri av Løkkegården, malt av Fritjof Olsen.
 • Osvald Skålbones. Opplysninger vdr. rivingen av Hernes skole.
 • Solveig Tingstad. Bilder og opplysninger vdr. "Torvhaugen" Gnr.36.Bnr.7.
 • Greta Voigt Nesbø. Klassebilde 1937-1938 Hernes Skole.
 • Eva Ingvaldsen. Navneopplysninger Vdr: klassebilde 1937-1938.
 • Gunnar Hernes. Hjelp med å skaffe navn til skolebilde fra 1937-1938.
 • Else Marie Hernes. Navneopplysninger skolebilde fra 1937-1938.
 • Synnøve Mosti. Navneopplysninger skolebilde 1937-1938.
 • Astrid Weisert. Navneopplysninger skolebilde 1937-1938.
 • Asbjørn Lind. Avisutklipp fra Nordlandsposten høsten 1952.
 • Truls Bringslimark. Opplysninger om de første SAS flyvningene på Bodø flyplass.
 • Sverre Frostmo. Opplysninger vdr. Bulldozerdrift A/L Fauske. (Anleggsarbeidene).
 • Hanne Stoltenberg Myhre. Opplysninger vdr. rivingen av Hernes skole.
 • Tordny Gundersen. Bilder fra Gnr.36.Bnr.1. "Sandmo"
 • Hårek Krane. Bilder fra Gnr.34.Bnr.25 "Myrsletten"
 • Ruth Bergh. Bilder fra fam. Olaf Kilen.

VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden