Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

Gnr.36.Bnr.10. Stenrud

BILDER Gnr.36..1

Gnr.36.Bnr.10 "Stenrud"

Første eier av "Stenrud" var Ole Andreas Cyrenus Anderssen Nystad Valle fra Innstranda f. 1/4 1831. Gift med Gjetrud Hellena Meland (husjomfru hos futen i Kvalvåg på Innstranda), opprinnelig fra Alstadhaug f. 9/3 1831. Ole Gjertrud hadde 9 barn hvor av den yngste var komponisten Fritjof Anderssen. Ole kom til Hernes fra Beiarn hvor han var en respektert medlem av formanskapet fra 1869-1884 og som ordfører i bygda fra 1879 til 1884, fra 1880 til 1885 var han stortingsmann for Nordland. Etter å ha flyttet til Hernes ble han straks med i kommunalt styre og stell, han satt som medlem formannskapet fra 1889 til 1892 og som ordfører fra 1890 til 1892. Ole var en belest mann, han var lærer utdannet, han var urmaker, bokbinder og møbelsnekker, han var også en av forgangs mennene for den store utskiftingen av Gnr.36. i 1886. Etter at Ole døde i 1913 beholdt arvingene eiendomen fram til 1925 da den ble solgt til Laurtz Seines fra Seines, som dreiv gården fram til den ble ekspropiriert i 1952. Den lille stua til venstre på bildet tilhørte eiendomen til Lauritz Seines, og ble kaldt "Julianna stua", her bodde søster til Laurits, Julianna Pettersen f.1873 - d.1950. gift med Ingvald Olai Pettersen f.1873 - d.19?? og her ble Arne Karlsen på Gnr.36.Bnr.173. oppfostret.


Nordlandsmuseets bildesamling.
Ole Andreas Cyrenus Anderssen
f.1831 - d.1911


Gjertrud Hellena Melland
f.1831 - d.1911


Fritjof Anderssen
f. 1876 - d. 1937Lauritz Seines
Gnr.36.Bnr.10. "Stenrud" 1925-1952.


Lauritz Seines
f.1877 d.1965.


Lauritz Seines og hans søster Anna.


Lauriz, hans husholderske Petra og hans søster Anna.

VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden