Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

Gnr.36.Bnr.174. Slettvold

BILDER Gnr.36..1Arne Karlsen
f.1905 d. 1992Edit Karlsen
f.1920 d.2004


Arne Karlsen med bilen sin, en Dodge, bilde er nok tatt
under krigen siden Arne kjører med blending på lyktene.
gården til Hans Nilsson til venstre.


Arne og Edit
og Kåre på fars fang.

VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden