Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

HISTORISKE BILDER 2

GÅRDENE


Mannskapet på Selfangstskuta "GORDON"

Den 20 juni i 1920 la selfangstskuta "Gordon" ut fra Bodø med kurs for Øst Grønland hvor de skulle på sommerfangst. Skuta tilhørte Konrad Jensen på Gnr.34.Bnr.9. "Alfheim" , skipper på turen var Arne Jensen sønn til Konrad, i tillegg var Konrads andre sønn Fritjof med på turen. Maskinist var Kondrad Raanes fra Helligvær. Turen endte med forlis ca.50 kvartmil øst av Grønland, de berget begge fangstbåtene og en lettbåt som de delvis måte dra over isen, det ble en strabasiøs tur med vekslende isforhold, og lite mat hadde de klart å få med seg da Gordon sank, men de hadde berget skipshunden og katta, som de betraktet som nødproviant. Turen varte i 8 døgn, før de nåde kysten av Grønland. Konrad Raanes fortalte om denne turen og forliset i Nordladspostens Julenummer 1974. På bildet står skipper Arne Jensen helt til høyre i bildet, Fritjof Jensen står i mitten i bakre rekke med kasjettlue, maskinist Kondrad Raanes (litt usikkert) i mitten i forreste rekke, med bart. De øvrige er ukjent.


M/K Gordon

M/K Gordon ble bygd i Lowestoft Engeland som seilkutter , den var 52 brt. 68,9 x 18,8 x 8,6 feet båten ble levert til ukjent engelsk reder i 1886. Solgt til A/S Gordon (P. H. Abrahamsen), Fredrikstad i 1912,hvor den fikk navnet Gordon. Solgt til Konrad Jensen, Hernes i Bodin i 1917, i 1918 ble det satt inn motor i Gordon, 2T Avance RM (Svenssons Motorfabr. Stockholm.) på 70 bHK. M/K Gordon var tre turer på fangst i østisen og kvitsjøen. i 1920 ble Gordon solgt til Magnus Fiche, Bodø samme år ble Gordon leiet av Arne Jensen sønn til Konrad Jensen, Arne skulle til øst Grønland på sommerfangst men ble skrudd ned i isen under fangst i Danskestredet den 28/7 1920.Nordlandspostens Julenummer 1974.Skipper Arne Jensen og
Reder Konrad Jensen

FEITSILDFISKET
Sildesteng ved Bodøsjøen i 1932.


Foto: J. Vatten.


Fotballklubben Kvikk Inndre Hernes.

Foran fra venstre: Morten Larsen, Harry Johansen, Harald Hernes Mittre rekke fra venstre: Ole Løkke, Arthur Ingvaldsen, Nikolai Kristensen. Bakre rekke fra venstre: Nils Hagfors, Buster Berg, Odds Leikvik, Odd Normann, Arthur Olsen. Dette bildet er fra tidlig på 1930 årene, og var en av to mindre klubber som etter hvert ble til Bodø Ballklubb (BBK), og som ble startet på trappa til Buster Berg.


Foto fra Paul Åge Eivik.

Flyfoto fra indre del av Hernes med vestre del av Hagforsstykket.


I forgrunn, mitt på bildet ser vi eiendomen til Menzoni Johansen Gnr.36.Bnr.49 "Kveldsol", til høre for den
er eiendomen til Jæger Svendsgård Gnr.36.Bnr.64. "Aasvoll". Hvilket årstall dette er er litt usikkert, men tidlig på 1960 tallet. Helt til venstre kan vi se at arbeidet med Aspmyra stadioen er påbegynt.


Fra Per Franzens bildesammling.

Flyfoto over Hagforsstykket.

Her ser vi hele Hagforsstykket, Bankgata skole og den første bebyggelsen i øvre del av Bankgata.


Foto fra Per Franzens fotosammling.

Stormyra.

Stormyra slik den så ut rundt 1930, nederst i venstre hjørne bryggeriet, lenger opp til venstre er Jordbruket. I bakgrunn ser vi Bodin kirke, Alberthaugen og Alberhaugen skole.

Bodin Herredstyre 1914 - 1916

Olaf J Mørkved. Oluf Karlsen. Julius Skålbones. Marccelius Marthinusen. Hartv. Olsen. Karl J. Godønes.
Edv.A.Mjelle. Bernt Johnsen. Ludvik Seines. Olaf Seivåg. Peder Hansen Axel A. Mulstrand.
S. Myklebost. Hans Carlsen. Ole Løkke. Arnt Holm. Haakon Knaplund.

Ole Løkke satt som varaordfører i Bodin Herredstyre fra 1905 - 1909 og som ordfører fra 1909 - 1928.


Bilde fra Stig Skålbones fotosamling.
Bodin Landbruksskole.
Bildet er tatt ca 1937 og viser det gamle komunnehuset, og Alberthaugen skole opp og i kanten av Alberthaugen.

Postkort fra Gunnar Nygren

NESTE SIDE

VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden