Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

ANLEGGS-ARBEIDENE

GÅRDENE


Bilder fra anleggsperioden på Bodø flyplass
1951 - 1952

Bildet viser Reinsletthaugen, området mellom ytre Hernesvei og Hernes skole. Dette er området hvor
Norges Statsbaner 17. avd. startet arbeidet med Bodø flyplass her ble det bygget knuseverk og blandeverk
og her etablerte Veidekke a/s Onsøy som sto for støpingen av rullebanen, seg med kontorer og betong lab.

Foto. Forsvarets bygningstjeneste.

Her ser vi de to knuseverkene som ble etablert på Reinsletthaugen

Foto. Luftfartshistorisk musem.

Her ser vi at arbeidene med flytårnet er kommet godt i gang, bildet er antagelig tatt våren 1952.
Byggmester Rognan Bodø sto for arbeidene.

Foto: Luftfartshisorisk museum.

Bildet viser området sør for Langhaugen og området hvor Hammervikleiren lå, og vi ser rester
av de tyske bunkerne som ble sprengt bort, dette bildet er antagelig tatt våren 1952.

Foto: Luftfartshistorisk museum.

Bildet er fra helt mot enden av flyplassen, hvor Langhaugen og Rundhaugen nå er sprengt bort.
Bildet er tatt tidlig på våren 1952. I bakgrunn til høyre ser vi gårdene "Skaret", "Alfhheim", og "Perheim".
Lastebilen i forgrunn en av Statsbanens grønne "Fargo", legg merke til lasteplanet som er bygget av 4x4 tommers plank i bunn og karmer.

Foto: Luftfartshistorisk museum.

Bildet viser spregning som ble gjordt i Langhaugen rett sydøst for Langstrand fabrikken og som førte til at det ble knust mellom 300 og 400 små glassruter i fabrikken. Spregningen ble utført like før jul i 1952.
Ragnar Shjølberg sen. har selv tatt bildet for å dokumenter hendelsen som var varslet på forhånd.

Foto: Arkiv Nordland.

Her forgår uttrauing for den nye rullebanen på jordene til Nils Flenstad, i bakgrunn ser vi husene til Arne Karlsen og Edvard Seines. Bulldozeren er en av de første maskinen som ble innleid fra lokalt firma for arbeidet på flyplassen, den tilhørte Kåre Hegglund fra Meløy Bulldoseren var av merket International Harvester type TD 18 .Fauske Bulldozerdrift A/L var også innleid for arbeide på flyplassen, dette firmat var eid av av Aasmund Fiva og Yngvar Ramskjell. Deres maskiner var også av merket International Harvester typeTD9, denne maskinen ble det produsert 48000 av i perioden 1940 - 1956. Dette bildet er tatt på forsommeren 1951.

Foto: Luftfartshistorisk museum. Takk til Hans Lundli og Sverre Frostmo for hjelp med opplysningene til bildet

Bildet er far området øst for Hernes skole som vi ser i bakgrunn og hvor der er satt opp stilasje og montert lemmer for vinduene, som ble lukket hver gang det ble sprengt i nærheten av skolen.

Foto: Luftfartshistorisk museum.

Her forgår støpingen av den sørlige delen av rullebanen, fra ytre Hernesvei og til Skagen. Arbeidene ble utført sommeren 1952 . Flytårnet er nå malt, og snart klart for innflytting.

Foto: Luftfartshistorisk museum.

Bildet viser den østre delen av rullebanen som nå er støpt ferdig, i bakgrunn Hernes skole og låven på Reinsletthaugen, som tilhørte Osvald Løkke på "Labakken". bildet er tatt 1952.

Foto: Luftfartshistorisk museum.


VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden