Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

Gnr.35.Bnr.4 og 5. Løkkegården

BILDER Gnr.35.

Familien Løkke er den familen som har hadd det lengste sammenhengende eierforhold i bygda, vi må helt tilbake til 1808 da den første Løkke kom til Hernes, Ole Olsen Løkke som står som eier av Løkkegården fra 1815-1844 og hans enke Katrina Pedersdotter fra 1844-1848 da deres sønner Oluf, Petter og Carl Løkke overtar bruket i 1848 ( se Bodin Bygdebok Bind II Del3.) Fra 1858 til 1903 satt Carl Løkke som eier av bruket sammen med sine brødre, og fra 1903 -1917 som ene eier..

På bildet ser vi Carl Løkke f.1829-d.1917 og hans kone
Maren Larsen fra Mykelbostad f.1836-d.1915. til venstre for Carl sitter dattra, Caroline (Lina) Løkke f.1861-d.?? til høyre for Maren sitter dattra Sofie Jakobia Løkke f.1865-d.1937 som ble gift med Hans Hansen på Gnr.36 Bnr.5 "Solbakken"
Bak fra venstre står Nils Petter Nikolai Løkke f.1862-d.1946 og Marta Pernille f.1868-d.1935 begge var ugifte de satt som eiere av Løkkegården fra 1917-1935. Til høyre for Marta sitter Kristian Karl Løkke f.!875-d.??, helt til høre står elste sønn til Carl, Ole Parelius f.1860-d.1930 som etter et skifte med sin far ble eier av Gnr.35 Bnr.1. "Labakken". Carls datter Kristianna Marselia Løkke er ikke med på bildet. I tillegg hadde Carl to sønner som døde som små, Karl Martin f.1872 og Karl Kristian Martin f.1873.


Kristian Karl Løkke.
f. 1875 - d. ??Dette bildet av Løkkegården er tatt i 1899, i 1903 flyttet Ole Løkke halve delen av våningshuset
til Gnr.35.Bnr.1 "Labakken" etter at han og faren Carl Løkke hade delt jorda mellom seg.
I bakgrunn kan vi se jakta "Elisabet" som tilhørte Carl Løkke.


Konrad Ulrik Didriksen f.?? og hans kone Kristianna Marselia
Løkke f.1870-d1903. De hadde 3 barn, Kristian Olaus Johannes,
Eyolf Mikael Scheldrup, og Hans Martin.
Søsknene Nikolai Løkke f.1862-d.1946 og Marta f.1868-d.1935.
Nikolai og Marta stod for driften bruket fra 1917-1935.
Da gikk bruket over til søstersønn Kristian Didriksen.Kristian Didriksen
Som ung var Kristian sjømann, og seilte utenriks under
første verdenskrig, hvor han opplevde å bli torpedert to ganger.


Kristian Didriksen f.1996- d.1990 og hans kone
Aagot Karoline Johanna Kaspersen f.1905-d.1978-
Kristian og Aagot hadde to sønner, Nikolai-Martin og Eyolf
Kristian drev bruket fra 1935 - 1960.


Kristian på kjøretur hesten Glitra, i sluffa sitter hans kone Aagot
og hennes søster Kristofa Kaspersen fra Hopen.


Kristian og Aagot byggde seg nytt hus på Storsteinhaugen.
Men også dette huset måtte vike plass for nye flyterminal og
Olav 5 gate.


Her er det Nikolai-Martin som er på kjøretur med Glitra
Hvem sitter i sluffa ?


Komfirmasjon på Løkkegården i 1954
Nikolai-Martin med Aagot og Kristian på hver side
og familie og naboer.

VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden