Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

Gnr. 34.

GÅRDENE

Gnr. 34 Bnr. 1/10 "Valen" Hans Rostad.

Gården Valen tilhørte Hans Rostad og var en av de elste gårdene i grenda. Hans overtok gården etter sin far Andreas Rostad, som var gift med Johanna Thoresen. Andreas drev gården fra 1906 til 1914.
Hans overtok gården i 1914 og drev gården sammen med sin kone Sara Johannessen til eksproprieringen i 1952. De opprinelige husene på Valen, som Andreas kjøpte i 1877 lå litt lengere syd på eiendomen, på Buholmvalen. Andreas flyttet hele gårdstune litt lenger nord austover. Fjøsen ble bygget i 1920 av Hans. Hans og Sara hadde to barn, Johanna og Sigvor. Hans hadde 2 hester og 7-8 kyr på båsen. Gården totale areal var på 730 da. hvorav Buholmen og Langholmen var medregnet da Hans var enne eier av disse.
Hans var aktiv i kommunepolitiken og var varaordfører i det kommunestyret som ble avsatt av nazistene i 1940.

Bilder Kart

Gnr. 34. Bnr.2. "Qvalegården" Bernhard Kaalhus.

Bernhard Kaalhus var eier av bruket sammen med sin barn etter at han kone Beret Marie Kaalhus døde i 1932 Beret var fra Vatnet og født Hansen, hun sto som eier av bruket fra 1910 til 1932 Etter Berets død ble gården overført til Bernhardt og deres felles barn. De siste årene før eksprorikasjon sto eldste sønn til Bernhardt , Ole Kaaalhus som forpakterer av gården, for felleskapet. Bernhardt var en drftig bonde og sterk som en bjørn. Han reparerte husen som var i dårlig forfatning da han overtok bruket i 1910 sammen med Beret. Bernhard bygde ny fjøs som etter datiden var meget moderne, med innlagt vann og drikkekar til besetningen som på det meste var 12-14 kuer og 2 hester, de siste årene var budskapen på 5-6 kuer.
Det totale areal for eiendomen var 112 da.

Kart Bilder

Gnr. 34. Bnr. 3. "Karelgården" Karl Paulsen.

Karl Paulsen f.1874 d.1949 gift med Anna Ellingsen fra Borge i Lofoten f. 1864 d. 1942. Karl drev denne jorda sammen med sin bror Alfred fra 1898 til 1930 da ble jorda delt i to like deler mellom de to brødrene.Og Alfreds del ble Bnr.21. Karl drev Bnr.3 helt til han døde i 1949, etter det høsta Alfred også denne jorda frem til 1952. Karl og Anna hadde 4 barn, Einar Johan f. 1898, Sigurd Hjalmar f. 1901, Oscar Vilhelm f. 1903 og Aksel Jentoft f. 1906. Her var det et gammel torvtekt våningshus, en nyere driftsbyggning med en tilbyggd stall og en høysjåg og et naust ved sjøen på Bnr.1 Valen. Brukets totale areal var på 219 da.

Bilder Kart

Gnr.34. Bnr. 4. "Pilegården" Teodor og Marie Olsen.

Theodor drev gården fra 1919 - 1949, han var f.1867 og d. 1949 da overtok Maria, gården og drev den til 1952 Maria var f.1873 og d.1960. Samme år som gården ble ekspropriert, overførte Maria gården til sine døtre Olga Johanna og Jenny Terese. Bebyggelsen på gården var av de edste på Hernes, og besto av Våningshus,fjøs og stabbur samt sommerfjøs. Gårdens totale areal var på 314 da. i tilegg hadde gården felleseie i holmene utefor Skagodden. De siste årene hadde ikke Maria dyr på gården, og jordene ble slått av naboene.
Kart Bilder

Gnr. 34. Bnr. 5. "Skaret" Halvdan Zahl.

Halfdan overtok eiendomen etter sin far Albert,f.1866 d.1954, som hadde drevet bruket fra 1897-1941. Halfdan var f. 1897 og gift med Anna Pauline Kaspersen fra Hopen f1900. De hadde 3 barn, Albert Bjarne f. 1929, Halfdan Bjørn f. 1935 og Arne Kjell f. 1944. Det totale areal på denne eiendomen var 206 da. Da Albert overtok bruket i 1897 var huset i dårlg forfatning, han bygde derfor et nytt våningshus i forlengelse med det gammle som ble resturert, og huset ble da 102 kvm. Albert bygde også helt ny fjøs som på det meste hadde en besetning på 2 hester og 12 kyr.Maleri av Hans Hansen fra 1930.

Kart Bilder

Gnr. 34. Gnr. 6. "Langekra" Ole Olsen

Ole Olsen overtok gården etter sin far Krestian Olsso i 1933. Ola var ugift, men hadde en sønn Harald med Anna Andreassen fra Lyngvær i Røst. Harald var født i 1918 og bodde etter at han var voksen på Langekra og dreiv jorda sammen med sin far. Langekra var ei stor og veldreven jord, med en etter datiden moderne fjøs. Ole var en av de først som fikk melkemaskin. Som tilbygg til fjøsen var det større vognsval, våningshuset var av eldre dato men godt vedlikeholdt, Både fjøs og våningshus hadde skiffertak. Det totale jordareal på gården var 299 da. Av budskap hadde Ole på det meste 2 hester og 12-15 kyr. Da Ole måtte forlate Langekra i 1952, byggde han seg nytt hus ytterst i Prinsensgt.Ola var født i1889 og døde i 1982.


Kart

Gnr.Bnr.9. "Alfheim" Kondra Svendsen.

Konrad Jensen drev gården fra 1916 - 1938, Konrad var f.1865 i Stensøy og d. 1938. Konrad var gift med Eline Marie Johsen fra Telnes, f.1869 d. 1952, da ble gården overført til dattera Konra, som sammen med sin mann Jan Svendsen drev gården til 1952. Byggningene på gården frem til 1948 besto av Våningshus, fjøs og en adskilt låve som opprinelig var en lokstall som ble flyttet fra Ofotbanen i Narvik. Fjøsen var en lav byggning med gjødselkjeller. Da fjøsen ble revet i 1949 viste det seg at fjøsgulvet var av teak, dette ble solgt til rederiet Schjølberg, og ble lagt som nytt galjedekk ombord i tråleren "Børtind". Jan og Konra byggde et nytt moderne fjøs i 1949. Da fjøset ble revet i 1952 ble dette flyttet til Valvika på Nordstranda. Våningshuset ble også revet, og deler av det ble satt opp som sommersted i Vågsboten ved Holand.
Det totale areal på eiendomen var 60 da. det var ingen utmark til eiedommen. Besetningen på gården var på det meste 1 hest, 8 kyr og gris.Bilder.
Kart

Gr.nr.34. Bnr.18. "Perheim" Mary Jensen

Mary Jensen var enke etter Arne Maselius Jensen, Arne var eldste sønn til Konrad Jensen på Bnr.9 Alfheim og tomten til Perheim var skilt ut fra dette bruket. Tomten var på 625 kvm og huset var 75 kvm og 1 1/2 etage. Mary ble tidlig enke da Arne døde i 1938, Mary døde i Bodø i 1978 Mary og Arne haddde 3 sønner Per, Johnn Magnus, og Fritjof.Kart Bilder

Gnr.34. Bnr. 21. "Bakken" Alfred Paulsen.

Dette var den part som Alfred fikk fradelt fra Bnr3. Alfred var født på Bnr.3 i 1877. Han og broren Karl delte bruket 1930, og han drev gården sin til 1952. Alfred var ugift og barneløs men han hadde en husholderske, Ingebor Nilsen fra Festvåg hun var hos han til han døde i Bodø i 1958. Eiendomen var 234 da. medregnet utmark. Alfred hade kombinert våningshus og driftsbyggning, dette var en Tysk brakke i 2 etg, hvor 1 etg var i betong, her hadde Alfred fjøs og høylager, i tilegg hadde han 2 høysjåger ute på eiendomen, andre etage som var i bindingsværk hadde han bolig.Alfred hadde på det meste 3 kyr og 1 hest.Kart

Gnr.34. Bnr.25. "Myrsletten" Odd Krane.

Eiendomen her var en tomt på !,8 da. som var utskilt fra Bnr.21. Byggningen her var Tysk brakke som stod på ringmur av betong og var restaurert innvendig og ny tømmermanns kledning. Byggningen var på 90 kvm.
Odd Krane f.1914-d.1982, var gift Anna Elida Nilsen f.1916-d.1976,de hadde 6 barn, Svein, f.1940-d.2000, Turid, f.1942, Aud, f.1943, tvillingene Eli og Hårek, f.1945, Eli d.2009, Harald, f.1947 - d.1980 og Arvid, f.1953. Odd drev som vognmann i Bodø men var også en dyktig byggmingsmann.Kart Bilder

VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden