Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

AVIS UTKLIPP

GÅRDENE


Avisutklipp som er relatert til hendelser i bygda, og befolkningen derfra.Det manglet ikke på betraktninger i avisene, fra byens befolkning.
Her er et utklipp fra Nordlandsposten i 1951 hvor Martin Agård som drev konfeksjons handel i byen på den tid, i verseform gir uttrykk for sine betraktninger og profetier.
Utklipp fra Nordlandsposen - Henrik Danielsen ( Jernhenrik ).Efter disse avisutklippene kan det vel være på sin plass å ta med et dikt, som er skrevet på saltværings dialekt av tidligere Overrettssakfører Julius Moe Bodø. Det ble funnet i en jubileumsbok til Det Nordlanske Dampskipsselskaps A/S 50 års jubilem, den 13 november i 1977.


Her endte våningshuset på Gnr.36.Bnr.75. "Skogvoll"


Avisutklipp fra Nordlandsposten
Gudmund Andreassen har intervjuet Kristian Didriksen på Løkkegården.


Avisutklipp fra Nordlandsposten høsten 1952


VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden