Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

Gnr. 35.

GÅRDENE

Gnr. 35.Bnr.1. "Labakken" Osvald Løkke.

Osvald drev brukket Labakken fra 1925 til 1952. osvald var f.1893 og d. i Bodø i 1957. Han var gift med Borghild Simonette Jørgensen fra Bodø, f.1890 og d.1970. Osvald og Borghild hadde 2 barn, Ole f.1920 d.1980, og Borghild f.1924 d.1979. Våningshuset på Labakken kom opprinnelig fra Løkkegården, men far til Osvald, Ole Løkke flyttet halvparten av våningshuset på Løkkegården til Labakken rett etter hundreårs skifte, samtidig byggde han ny driftsbyggning på gården som ellers besto av stabbur, bårstue og ei vognsval. Da Osvald tok over jorda var buskapen på to hester og 17 kyr, foruten ungdyr og okse. Osvald hadde planer for utvidelse av fjøsen til 24 kyr. Det totale areal som ble eksprpriert var på 234,5 d. Osval satt fortsatt igjen med den del av eiendomen som var nord for flyplassen, men som etter hvert er gått med til by utvidelsen.


Kart Bilder

Gnr.35.Bnr.4/5. "Løkkegården" Kristian Didriksen.

Kristian Didriksen var søstersønn av Nicolai og Marta Løkke som var søsken, og som drev bruket på Løkkegården fra 1917-1935. Nicolai var f.18862 d.1946, Marta var f. 1868 d.1935 begge var ugifte. Kristian overtok denne store gården i 1935, Kristian var f.1896 d. xxxx, han var gift med Aagot Karoline Johanna Kaspersen fra Hopen. f.1905 d.1978. de hadde to barn, Nicolai Martin og Eyolf som begge bor i Bodø. Kristian Didriksen drev bruket helt til 1960. I tiden etter eksproprikasjon, 1952 til 1960 satt han som forpakter av gården. Våningshuset på gården var halve bygningen av den gamle Løkkegården, den andre halve delen ble flyttet til Labakken i 1903. Den eldste delen av huset var fra første halvdel 1700 tallet, men ble senere restaurert og påbygget, det var eller en større bårdstue, byget i 1880 og et stabbur som ingen vet alderen på, en stor fjøs som ble byget i 1872. Kristian moderniserte fjøset og monterte melkemaskin og drikkekar til dyrene, det var det ikke mange fjøser på Hernes som hadde, i fjøset var det på det meste to hester og 14-15 kyr, i tillegg hadde Kristian mange sauer. Den del av eiendomen som ble ekspropriert i 1951 og 1952 var på ca 220 da. Til gården hørte også med et større areal på nordsiden av flyplassen, som ikke var berørt av eksproprieringen, og som nå er i arvingenes eie.
Kart Bilder

Gnr.35.Bnr..24. "Homsted" (Reinsletthaugen) Morten Løkke.

Denne eiendomen var 9,2 da. På denne eiendomen hadde Morten Løkke f,1899, et 2 etg hus på ca 70 kvm. hvor han drev utleie, Morten rev huset i 1951, før eksproprikason skjøn ble gjort. Morten satte opp huset på nytt i Fredensborgvein ved Hammeren 1952-1953. Etter at Morten hadde revet huset skjøtet han eiendomen over på datteren Anna Marie Løkke. Den siste som leiet gården var Johs Bøckmann m/fam. og Einar Skog m/fam. Einar var søstersønn av Morten Løkke.


Bilder Kart

Under Gnr.35. var det en eiendom uten noen bebyggelse.

Gnr.35.Bnr.6. "Reinsletten" Eier Anna Løkkes`s arvinger Areal 11,5 da.


VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden