Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

Gnr. 37.

GÅRDENE

Gnr.37. er en del av Bodøgård, og ikke av Hernes, men også deler av denne gården var innenfor det eksproprierte område.

Gnr.37.Bnr.3. "Hangåsen" Oskar Fjell

Oskar Fjell kom fra Fjell i Straumen f.1894 d.????, gift med Else Pauline Jensen fra Gnr.34 Bnr.9 Alfheim f.1894 d.????. Oskar og Else hadde 4 barn. Kristianne Pernille (Tanna) f.1921, Åse Johanna f.1923, Knut Emil f.1924 og Freidis Johanne Petrine f.19929. Oskar og Else dreiv bruket her fra 1920 til 1953. Fra dette bruket var det skilt flere boligtomter og hyttetomter i Hangåsen. Det totale areal var på 124 da. På gården var det våningshus, fjøs, et stort stabbur og garage samt naust ved sjøen. I fjøset hadde Oskar hest og 5-6 kyr. I tilegg til gårdsdrifta var Oskar skipper for firmaet R. Wiland i Bodø. Etter eksproprikasjone mistet Oskar hele eiendomen. Oskaor og Else flyttet til Bodø hvor de kjøpte et pensjonat i Dr.gt. og drev dette til de ble pensjonister.Bilder Kart

Gnr.37.Bnr.18. "Hangaasvik" Nikolai Morfjord.

Nikolai var svigersønn til den tidligere eier av bruket, Kristian Wibe. Nikolai var f1902 i Morfjord i Hadsel og gift med Gudrun Kanutte Wibe f.1920, de hadde 3 barn Bjørnar f,1939, Torild f,1950 og Øysten f,1952..Kristian Wibe hadde drevet gården fra 1917-1952 , da han skøtet gården over på Nikolai, og Kristian og kona Josefine ble kårfolk på gården. Gårdens totale areal var 89 da. Våningshuset var en eldre tømmer bygning, men godt vedlikeholdt, fjøsen var helt ny og moderne innredet med automatiske drikkehar for buskapen som på det meste var hest og 4-5 kyr. Hele eiendomen ble ekspropriert i 1952.
Bilder Kart

Gnr.37.Bnr.20 og 58. "Fagermo" Hilda Martinussen.

Hilda var enke etter Magnus Martinussen som var f.1894 d,1927, Hilda Sofie Jakobsen som hun heter f hun ble gift var f,1893 d,1976. De drev bruket sammen fra 1923 - 1927. Da Magnus døde overtok Hilda bruket og drev det til 1952. Dette var et lite bruk jorda var på 10 da, men Hilda høstet for på teiger som ikke ble slått i bygda, slik at hun fødde 3 kyr. Magnus og Hilda hadde 7 barn, tvillingene Karl og Rolf f,1919, Johan Berg f,1920,Hanna f,1922, Bjarne f,1923, Harald f,1925 og Odd f,1927. Hilda måtte forlate gården i 1940 da tyskerne okuperte huset, men fikk komme tilbake samme året, da var huset helt ramponert, Hilda reparerte huset , men i 1942 ble huset igjen okupert, og nå ble det revet av okupantene. Men i 1946 kom Hilda til bake med barna sine, og bygde nytt hus. Hilda må ha vært et sterkt menneske. Hun ble på gården til den ble ekspropriert i 1952.


Bilder Kart

Gnr.37.Bnr.7. "Junkersrem" Peder Andersen.

Peder Andersen f.9/8 1887. d.26/3 1954 på Mo. Peder drev bruket etter sin far Trond Qvale Andersen fra 1924 til 1953.
Peder var gift med Jona Kaspara Scheldrup fra Røvika. f.15/7 1881 - d.17/10 1971. Peder og Jona hadde 6 barn. Janny Johana f.1910, Torvald Harry f.1911, Tordis Hanna Sofie. f.1914. Paul Konradi. f.1916. Signe Annie, f.1918 d. lita, Søren Elias f. 1919.
Gården til Peder lå omtrent der hvor Statsalg idag har sine lokaler. Eiendomen var på 55 da. og Peder hadde på det meste hest og 7 til 8 kyr. 10 da ble beslaglagt av tyskerne når flyplassen ble bygget, da ble også våningshuset revet av tyskerne Peder flyttet da med buskapen til Tronengdalen hvor han hadde en eiendo og sæter. I 1950 kom Peder tilbake til "Junkersrem" , da var fjøsen ødelagt og Peder byggde ny drftsbyggning med plass til 2 kyr. i 1953 ble det resterende av jorda solgt til Bodø Kommune, og Peder og Kaspara flyttet til Mo.
Bilder

Gårdsbilde mangler.Tomt på Bnr.3. Enebolig Åsmund Søfting.

Asmund Søfting var gift med Åse Fjell og svigersønn til Oskar Fjell på Bnr.3 Tomten var på 0.8 da. Her bygde Åsmund en enebolig i 1950, den på 45 kvm. med kjeller under halve bygget.BilderUnder Gnr.37. i Hangåsen var et populært område for Sommerhus og Hytter for Byens befolkning, også disse ble ekspropriert i 1951.


  • Gnr.37.Bnr.32. Katrine Pedersen. "Solbakk" Sommerhus 35 kvm. Tomt 1,08 da.
  • Gnr.37.Bnr.37. Sivert Aune. "Solåsen" Sommerhus 40 kvm. Tomt 1,4 da.
  • Gnr.37.Bnr.54. Ingvald Sand. "Sandkollen" Sommerhus 45 kvm. Tomt 1,02 da.
  • Gnr.37.Bnr.46. Adolf Johansen Sommerhus 35 kvm. Tomt 0,9 da.
  • Gnr.37.Bnr.66. Einar Eggesvik "Kvellro" Vertikaldelt sommerhus 25 kvm. Tomt 0,54 da.
  • Gnr.37.Bnr.67. August Johansen "Kvellro" Vertikaldelt sommerhus 25 kvm. Tomt 0,54 da.
Kart fritids eiendomer


VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden