Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

Gnr.34.Bnr.5 Skaret

BILDER Gnr.34.


Fam. Zahl
Foran fra venstre Bjørn, Anna og Halfdan
Bak fra venstre Albert og Arne-Kjell.


Albert Zahl Nilsen og kona Bertine
med dattera Alvilde, som ble gift med
Jeremias Hansen på Gnr.36.Bnr.5.


Albert Zahl og sønnesønnen Bjørn


Bestefar Albert, Anna og Halfdan
foran Bjørn og Arne-Kjell-


Bjørn og Halfdan lufter hestene.


Albert Zahl
i bakgrunn ser vi "Alfheim"


Fra venstre Arne-Kjell, Bjørn, Anna og Halfdan Zahl.


Mor Anna med en stolt konfirmant
Bjørn Zahl.


Halfdan og Anna med sønnen Albert og hans kone Margot

VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden