Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

HISTORISKE BILDER 1

GÅRDENE

Dette er et bilde som antagelig er tatt første halvdel av 30 årene. Bildet er tatt fra taket på Schjølbergs
fabrikk. Den nærmeste byggningen til høre på bildet tilhørte ?? Eggen, som hvistnok kom fra Romsdal
og slo seg ned på Langstranda som fisker. Lengere øst kan vi se et hus som tilhørte ?? Fredriksen. Helt venstre i bildet ser vi til Hammervika og i røstet på Nils Hansens hus.

Bilde fra Arkiv Nordland

Dette bildet er nok tatt litt senere, og viser Saga som Schjølberg lot bygge i fjæra øst for fabrikken.
Ned til høyre ser vi Hans Jonso hauge og Hans Jonso brygga.


Bilde fra Arkiv Nordland.

Her vaskes det saltfisk,som siden skal skal legges ut på bergan for tørking,
dette foregår på sørenden av Hans Jonso haugen. Årstall ukjent.


Bilde fra Arkiv Nordland.

Oversiktsbilde av Schjølbergs anlegg på Langstrana, bak fabrikken mot Skagodden ser vi den leiren som
tyskerne lot bygge og som de kaldte Laxø leir. Dette bildet er tatt etter krigen, årstall ukjent.


Bilde fra Arkiv Nordland.

Dette er et fint oversiktsbilde som viser de fleste av gårdsbrukene på Hernes og de tyske leirene på Langstranda, fangeleiren med sykestua som senere ble Fiskerfag skole og Marinebrakka som lå like ovenfor
Hans Jonso haugen og saga til Schjølberg. Dette bildet er tatt 1949 eller 1950.


Bilde far Arkiv Nordland.

Dette bildet viser at rullebanen er ferdig og flytårnet er kommet på plass, bak flytårnet ser vi en lang byggning som var sementlager for a/s Veidekke som hadde støpingen av rullebanen.
Dette bildet er antagelig tatt i 1952-53Fangeleiren på Langstranda
Bildet er tatt 1944 / 1945, de to brakkene vest for oppstillingplassen ble revet høsten 1945.

Bilde fra Per Frantzens bildesamling

Flyfoto av byen tatt før krigen

Foto fra Lise Løkkes fotoalbum.

Flyfoto av byen tatt mot Rønvika årstall ukjent, men før krigen-

Foto fra Lise Løkkes fotoalbum

Arbeide med klippfisken på bergene på sørsiden av fabrikken.


Fra Per Frantsens fotosamling.

Klippfisk til tørk på østsiden av fabrikken, i bakgrunn kan vi se gården "Langekra" .


Fra Per Frantsens fotosamling.

Klippfisktørking, bildet er tatt mot nordøst og viser deler av Hernes.


Fra Per Frantsens fotosamling.

Tørking på fabrikktaket, på det sørligste bygget på fabrikken. I bakgrunn ser vi holmene i Skagleia.


Fra Per Frantsens fotosamling.

Bombingen av Bodø

Bombingen av Bodø startet den 27/5 kl:1755 Helt til høyre kan vi se flammene stikke opp fra taket på sykehuset. Bildet er tatt fra Lia.

Foto: Fra Ragna Olsens foto sammling.

Første (?) SAS flyet som landet på Bodo Flyplass den 12/5 1952
Flyet ble ekspedert like ved Hernes skole, hvor vi kan se stilasjen som
ble brukt for å lukke lemmene foran vinduene når skulle sprenges på flyplass anlegget.

foto: Ragna Olsens bildesammling.

Bildet viser 20 de Havilland Vampir FB Mk 52 jagerbombere fra 337 Skvadron (ZK) og 5 Vampire F.3 jagere fra 336 skvadrons B-ving (SI-), mest sannsynlig under den første store NATO-øvelse, MAINBRACE, i september 1952. Bildet er tatt fra Hangåsen.


foto: Fra Ragna Olsens foto sammling. Takk til Ulf Larssturvold for opplysningene vdr. bilde.

Dette er et Republic "Seabee" mest sannsynlig tilhørende fra Widerø`s eller Polarfly A/S
Widerø`s hadde et slikt fly stasjonert som ambulansefly i Bodø en kort periode 1951-52

Foto fra Ragna Olsens fotosamling, og opplysninger fra Ulf Larsstuvold.

Dette bildet er fra 1952 ??. Flyet er en Fairchild Cornell som er på besøk fra Bardufoss og var i bruk i luftforsvaret fra 1941-1957, (takk til Ulf Larsstuvold for opplysningene). Menig soldat mitt på bildet er Tore Jønsberg fra Setstå, og som siden bosatte seg i Bodø. Vaktkomandøren til venstre er ukjent, det samme er soldaten som står på vingen. Gutten helt til høyre er Paul Åge Eivik, de to andre er ukjent.


Maleri av Oscar Bodøgård
Båtskagleia med holmer og skjær, i bakgrunn Sandhornet og Fugeløya.

Maleriet tilhører Roald Andreassen på Løding Tverlandet.

Maleri av Løkkegården malt av Fritjof Olsen, maleriet er Kasper Johansens eie.


Midnattsol over Hernesmyran.
Bildet er tatt "Alfheim" antagelig i 1939, til høre i bildet kan en se Yttre Hernesveien, dagens flyterminal ligger omtrent der
Televerkets stasjon er plassert, til venstre i bildet.


Fotograf: Aslaug Angell (Jensen)

VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden