Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

Gnr.37 Bnr.3.Hangåsen

BILDER Gnr.37.

Else og Oskar Fjell


Oskar og Else med barna ca.1936 ?
I bakre rekke fra venstre. Knut f.1924, Kristianne (Tana) f,1921, og Åse f,1923
mellom Oskar og Else står Freidis f,1929.Else Fjell har besøk av sin svigerinne Mary Jensen, til venstre
Barna er fra venstre, Per Jensen, Knut Fjell og Åse Fjell


Våningshuset i Hangåsen
I bakgrunn sees Skansholmen


Else og Oskar Fjell
med favnen full av barnebarn


Oskar på vei til byen med melka

VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden