Den forsvunne bygda


Gå til innholdet

Gnr. 36.

GÅRDENE

Gnr.36.Bnr.1. "Sandmo" Tomas Knoff Myhre.

Tomas var født i Vestvågøy i Lofoten i 1887, han var gift med Petra Arntine Rasmussen fra Tjellboten i Evenes født i 1889,hun døde i Bodø 1981. Tomas døde i Bodø i 1989. Tomas og Petra hadde 5 barn,Ragnhild f. 1915. Jørgine Fredrikke f. 1917, Thomas Knoff f. 1918. Petra Arntine f. 1920, Alfred Rasmus f. 1926. Tomas var en drivanes kar både på hav og land, han drev gården fra 1916 - 1952.Tomas byggde nytt fjøs og stabbur på gården, på det meste hadde Tomas hest og 8 kyr på båsen, i tllegg hadde Tomas en moderne revegård med forkjøkken, 35 sølvrev, 1 platinarev, 16 blårev, 64 sølvrevhvalper, 9 platinahvalper, og 29 blårevhvalper da han måtte avikle driften i 1952. Gårdens totale areal var på 112 da.

Kart Bilder

Gnr.36.Bnr.7. "Torvhaugen" Marcelius Heitmann.

Marcelius var f.1864 d.1950 han drev gården fra 1909 til 1950, han var gift med Birgitte Maria Antonsdatter far Rå i Hadsel f.1865 d.1910 de hadde 7 barn, etter at Birgitte døde ble Marcelius gift for annen gang med Berntine Kristine Berntsdatter fra Nordland i Værøy f.1882 d.1966, sammen hadde de en datter, Ingrid f.1917. Dette var fra begynnelsen ei meget stor jord, som det senere ble utskilt til flere av de bruk som ble ekspropriert i 1952. Våningshuset her var ei lån, hvor halvparten opprinelig ble flyttet fra gårdstunet i Vasshaugen og som Marcelius senere bygde på til stort hus. Ellers hadde Marcelius fjøs med låve, eldhus og vognsval. Da Marcelius drev på det meste var det hest og 12 kyr på gården, det total areal på gården var på 57 da. Ved eksproprkasjon i 1952 sto enken etter Marcelius som eier av eiendomen, mens jorda var leiet av Nils Flenstad på Bnr.84.


Kart Bilder

Gnr.36.Bnr.5 "Solbakken" Jeremias Hansen.

Jeremias var f 1888 og d.1958 i Bodø, han var gift med Alvilde Charlotte Zahl, søster til Halvdan Zahl på Gr.34. Bnr.5. De hadde en datter Hanna som var f.1912. Jeremias overtok gården etter sin mor Sofia Hansen (Løkke) i 1933 og drev bruket helt frem til eksproprikasjonen i 1952. Våningshuset og den første fjøsen ble bygget av Jeremias far Hans Hanso i 1886, men fjøset brant fjøset i 1934, da bygde Jeremias ny fjøs, i tillegg var det et større eldhus og bårdstue på bruket. Det totale areal på eiendommen var på 230 da.Jeremias hadde på det meste 11 kyr og en hest.

Kart Bilder

Gnr.36.Bnr.9. Georg Berntsen

Georg kom opprinnelig fra Mostad i Værøy, han var f.1887 d.1977. han var gift med Anna Karoline Olsdatter fra Mostad i Værøy. Georg hadde i mange å drevet bruket på Store Hjertøy. Georg og Anna hadde fikk 8 barn, Levie f.1910, Gudrun Leonarda f.1912, ( pa Mostad),Torvald Karl f.1914, Gustav Arne f.1916 d.liten, Johanne Karine f.1917 d.lita (på Hjertøya), Arne Gerhard f.1919, Ole Martin f.1920, Bernt Kristian f 1922. (på Hernes). Georg drev gården fra 1917 til 1952, de siste årene sammen med sønnen Ole, som hadde egen revfarm på gården. Da Georg kom til gården var husa i dårlig forfatning, og en større ombygging ble foretatt, i 1946 ble satt opp ny driftsbygning. Dette var den største og mest moderne fjøsen på Hernes med melkemaskin, automatiske drikkekar, tørkeloft, vaskehus og silo, den første og eneste siloen i bygda. Det totale areal var på 251 da. I tilegg til gårdsdrifta hadde Georg en stor revegård med 300 livdyr av blårev, sølvrev og mink. I tillegg til den øvrige bebyggelse var det stort og moderne forkjøkken på gården. På gården hadde sønnen Ole egen minkfarm med 28 livdyr og 22 hvalper. Drifta på gården fortsatte til 1955 da Georg kjøte den gamle Prestegården i Rishaugen, døpte den Mostad etter fødestaden og fortsatte driften der.
Maleri av Oscar Bodøgaard Kart 1. Kart 2. Bilder

Gnr.36.Bnr.10. "Stenrud" Lauritz Seines.

Lauritz Seines var fra Seines I Straumen. f.1877 d.ugift i Bodø 1967. Lauritz overtok bruket i 1925 etter Ole Andersen som var far til koponisten Fritjof Andersen. Våningshuset var satt opp av Ole Andersn i 1886 og var 95 kvm. i tillegg var 2 fjøsbyggninger 1 eldhus , redskapshus og naust ved sjøen. Eiendomen her var på 22 da. som fødde 2 kyr.Bilder Kart

Gnr.36.Bnr.13./Bnr.166 "Vasshaugen" Karl og Olaf Johansen.

Karl og Olaf overtok bruket i 1946 etter sine foreldre Petter Julius Johansen f.1895 d.1946, gift med Karoline Marie Jørgensen f.1865 d.1946, de hadde to barn som var Karl Jørgen From f.1897 d.1972 og Olaf Johan Martin f.1903 d.1969 de var begge ugifte. Karl Petter Julius og Olaf Petter Julius som de ble kaldt i bygda, drev gården fra 1946 til 1952. Gården besto av våningshus, fjøs, stabbur og et vedskjul i tillegg hadde de et sommerfjøs i Hangåsen Det totale areal på bruket var 130 da. og jorda fødde hest og 7-8 kyr. Karl Petter Julius, var også bygdas frisør, her møttes kaillan, som regel lørdag ettermiddag, for å klippet håret, på sommerstid foregikk denne seangsen ute på tunet, var det regnvær ble salongen stengt. På vinterstid foregikk klippingen på kjøkkenet.
Kart

Gnr.36 Bnr.70 "Rolighet" Edvard Seines.

Edvard Seines f.1865 d.1952, var gift med Olufine Hansine Hansen fra Hellivika på Straumøya, f.1885 d.1972, de hadde 4 barn, Johan Andreas f.1917, Morten Enok Harald f.1919, Eva Olufine f.1921 og Leif Martin f.1924. Edvard deiv bruket fra 1915 til 1952, denne gården var opprinnelig skilt ut fra Bnr.8. I 1917 bygde Edvard nytt våningshus og fjøs på bruket. Våningshuset ble påbygd og modernisert i 1949-50.Opprinelig var bruket på 10 da. men Edvard kjøpte opp flere parter, slik at eiedomen var på ca 40 da. På det meste hadde Edvard 4 kyr på båsen.

Bilder
Kart

Gnr.36 Bnr.81/161/162. "Bakke" Henrik Bugge Danielsen.

Henrk Bugge Danielsen var fra Reine Lofoten f.1895 d.1986, gift med Pernille Johanna Eugenie Olsen, men ble kalt (Gina). f.1881 d.1962. Gina var fra Støresnes i Sørfold. Henrik og Gina hade en sønn, Artur f. 1912 og som tok etternavnet Bakke. Artur var gift med Liv Andreassen fra Godøynes. Henrik dreiv gården fra 1920 -1952 sammen med sin sønn Artur som også var ansatt som sjåfør i Saltens Bilruter. Arur og Liv hadde 4 barn. Gerd, Arvid og tvillingene Henrlk og Alfred. Gården her besto av Våningshus, fjøs, stabur, skur og naust nede ved Hernessjyen. Eiendomenen totale areal var 22 da. samt 2 naust tomter ved Hernessjyen.
Besetningen var på 3 kyr. Hoved gesjeften for Henrik (Jernhenrik) som han ble kalt), var fiske og han satte en uslåelig rekord i antall LofotsesongeBilder Kart

Hernes Skole. Tomt på Gnr.36 Bnr.13

Hernes skole ble bygget i 1931, etter at Bodin kommune hadde vedtatt og skille ut Hernes som egen skolekrets i 1926. Dette var etter datiden et stort og moderne skolehus, 185 kvm. i to etasjer, og med kjeller og kvistleilighet for pedel, som bodde på skolen. I første etage var det to store klasserom, lærerværelse og skolemarteriell rom, i andre etage var det to store klasserom, tannklinikk for skoletannlegen og et matriellrom. I kjeller var det en stor sløydsal og matrialrom samt ved og kull lager. I 1932 ble det reist flaggstang på skolen av innsamlede penger blandt elevene. Under hele krigen var skolen okkupert av tyskerne, som rev ned flaggstangen, og den kom aldri opp igjen. På skolen var det utvendig toalett, (utedass med skittstamper) et lite hus på 18 kvm. som inneholdt tre adskilte toaletter.


Bilder

Gnr.36.Bnr.84. "Flenstad" Nils Gabrielsen Flenstad.

Nils kom fra Flenstad i Åfjord i Sør Trøndelag han var f.1883 d.1954. Nils var gift med Bertine Oleanna Hansen fra Vatnet, f.1877 d.1963. Nile og Bertine hadde 3 barn, Margit Pernille f.1912 og tvillingene Nelly Bertine og Henry Olaus f.1915.Nils drev dette bruket fra 1920 til 1952. I 1922 bygde Nils nytt våningshus, fjøs og smie, Jorda var på ca 50 da. Og den dyrket Nils opp for hand, Nils var en meget arbeidsom og dyktig bonde. I tillegg til egen jord leide Nils jorda på Bnr.7 , han hadde på det meste 2 hester og 8-10 kyr.
I 1951 ble hele eiendomen ekspropriert.

Kart Bilder


Gnr.36.Bnr.58. "Kveldsro" Kristen Olsen.

Kristen Olai Olsen f.1886 d.1963 gift med Ragna Kristine Marie Svendsgård f.1885 d.1926. Kristen og Ragna var begge fra Dalen Reipå i Meløy.
Kristen drev bruket fra 1912 . Kristen og Ragna hadde 7 barn, Karl Johan (Kalle)f.1913, Tora f.1909, Kitty f.1919,Ragna f.1925, Helfrid f.1911, Olga f.1917 og Håkon f.1923. Dette var et mindre bruk med våningshus som var i 1 1/2 etage og 51 kvm. med kjeller under halve huset, tak dekket med skifer.
Fjøsbyggningen var på 45 kvm. med tak av bølgeblikk. Eiendomen var på 12,5 da. Kristen hadde i tilegg naust tomt og naust i Smørvika.


Bilder

Tomt på Bnr.58. Bolig til Karl Johan Olsen (Kalle).
Karl Olsen var eldste sønn til Kristen Olsen på Bnr.58. Karl hadde bygget dette huset på sin far eiendom i 1950.
Karl var gift med Nelly Godø fra Godø utenfor Ålesund.
Dette var etter tiden et stort og moderne hus oppført i to fulle etg. og grunnflaten var på 80 kvm. Huset var oppført av tegelstein med hulrom i vegg. mot øst var det et tilbygg på 7 kvm. med luftebalkong. Huset var satt opp på grunnmur av betong, tak var dekket med papp.
Bilder

Gnr.36.Bnr.93. Vilhelm Olsen.

Dette var et lite bruk ca 7 da. dyrket mark. På eiendomen var det var det våningshus på 55 kvm. og fjøs på 44 kvm. Vilhelm skal ha hadd 2 kyr. Foret ble høstet på leid jord.

Gnr.36.Bnr.163. Bjørklund

Her bodde Olaf Skavhaug f.18/7 1909, d.1976 og hans kone Johanna f. 28/8 1904. d. 1982 Olaf kom opprinnelig fra Rangset
på Straumøya og Johanna kom fra Kvitblikk, Fauske Olaf og Johanna hadde to døtre, Marit, f. 1935 d. 2003 og Jorunn f. 1941
Olaf var i sin ungdom fisker og trandamper i Værøy, Siden var han ansatt i Bodø Kommune, hvor han deltok i arbeidet med ny
hovedkloakk ledning gjennom byen, senere arbeidet han som snekker, og på fritiden førte han opp sin egen bolig

Dette var på en tomt fradelt Bnr.36.Gnr.5. Jeremias Hansen, en enebolig på 40 kvm. i 11/2 etg. ble satt opp, samt uthus, tørkeloft, lekestu og naust ved sjøen. Huset her ble flyttet ti l Bankgt. 42, i 1953.


Kart Bilder

Gnr.36.Bnr.174. "Slettvold" Arne Karlsen.

Arne bygde dette huset i 1947, det er en enebolig på tomt på 1.da. i 1 1/2 etg. på 52 kvm. i tillegg er det et større uthus på 42 kvm. garage som sto på naboeiendomen på 16 kvm. samt naust ved sjøen.Bilder Kart

Gnr.36.Bnr196. "Hagen" Kornelius Frostmo.

Dette er en enebolig på tomt, 1,7 da. Boligen var på 34 kvm.
Tomt på Bnr.7. Kristian Telnes.

Kristian Elias Telnes var født på Telnes i Gildeskål i 1907 (d.1985), gift med Anna Katrine Kristoffersen fra Sundby i Saltdalen f. 1914 - d. 1999. Kristian og Anna hadde 4. barn. Liv f.1933 - d.1989, Inger f.1934, Solveig f.1940 og Knnut-Arne f.1946. Dette huset var en Tyskbrakke som sto på en tomt Kristian leide hos Bertine Heitmann på Bnr.7. Kristian som var snekker av yrke, restaurerte denne brakken som var et godt vedlikeholdt bolighus. Huset var på 90. kvm. Etter at eiendomen ble ekspropriert i 1951 bygde Kristian og hans nabo, Kornelius Frostmo et vertikaldelt hus i Hernesveien og flyttet dit.Bilder

Tomt på Bnr.5. Olaf Kilen.

Dette var en stor Tyskbrakke, og Olav leide tomt av Jeremias Hansen på Bnr.5. Olav (f.1906 d.1980) var gift med Nelly Flenstad, f.1915 d.2002), datter av Nils Flenstad på Bnr.84. Brakken var på 180 kvm. men Olav benyttet bare halve bygningen. Denne bygningen var en av de første som ble revet.
Olaf flyttet da inn i huset til Karl (Kalle) Olsen som da var fraflyttet. Siden bygget Olaf hus for seg og sin familie på Skeid.
Olaf og Nelly hadde seks barn, Marie f.1936 d.2006, Ruth f.1940, Berit f.1943, Turid f.1945, Øystein f.1951, Nils Karl f.1953Bilder
Bilde mangler

Leiet tomt på Gnr.36. Bnr.17. Erling Saurvik.

Ering Staurvik f.1916 d.1997 gift med Anthea Rengård f.1920 d.1975. Det var 4 barn i familie, eldste gutten Kolbjørn f.1943 var en sønnAnthea hadde før ekteskapet med Erling, sammen hadde de 3 barn, Helge f.1946. Tor f.1950 og Reidun f.1956.
Erling leide tomt hos Hans Nilsson på Brn.17. Dette bruket lå nord for det eksprorierte området slik at Hans Nilsson fikk beholde gården sin, men store deler av den dyrkede marka gikk med under eksprorikasjon.
Erling Staurvik hadde et mindre hus på denne tomten, huset var på 40 kvm. og utvendig WC..Bilder.

Gnr.36Bnr.190. "Sanneng" Sverre Staurvik.

Da Sverre flyttet til Hernes i 1945 bygde han et mindre (provisorisk) hus på eiendomen til Jeanette Angell i Myrsletthaugen, siden fikk han kjøpe en tyskbrakke som sto ute i Lia, utenfor Henrik Danielsen og som han bygde seg et modere hus av, på en tomt som han fikk kjøpe hos Inga Jakobsen. Huset ble ferdig i 1949, med et boareal på ca 65 kvm. Huset ble et av de første som ble revet i 1951, da det sto omtrent mitt i den nåværende rullebanen. Sverre var en dyktig bygningsmann, han rev huset og flyttet det Mælen i nedre Rønvik.
Sverre fortsatte i mange år som bygningsnekker, og sammen med sin eldste sønn Svein har han satt opp mange hus i Bodø.

Bilder
Kart
Bilde mangler

Gnr.36.Bnr.18. "Sandvoll" Inga Jakobsen.

Eiendomen her var 6,2 da. Det var satt opp ny bolige på denne eiendomen i 1950, et 1 1/2 etg bolighus som lå like ved indre Hernesvei. Huset var på 58 kvm. og med kjeller. I tillegg var det to gamle uthus på henholdsvis 44 kvm. og 11 kvm. Dette huset ble ikke revet, men flyttet helt til Bankgt. ?

Leiet tomt hos Bodø Kommune. Kåre Bottolfsen.

Dette var et mindre hus på 22 kvm. med et tillbygg på 6 kvm. samt et uthus på 6 kvm.
Husene her ble revet i 1952.Enebolig, Bernt Berntsen.

Bernt Berntsen hadde tomt på sin fars eiendom, Bnr.9. Dette var et hus på 40 kvm. 1 1/2 etg. Uthus med tilbygd WC, 8 kvm..
Bernt var gift med Solveig Storhaug fra Rødøy. Bernt og Solveig hadde to barn, Bodil og Gunnar.
Bilder

Enebolig. Torvald Berntsen.

Torvald Berntsen hadde tomt på farens eiendom, Bnr.9. Det var en bolig på 58 kvm. 1 1/2 etg med full kjeller. det huset var bygget i 1950. Torvald var gift med Ruth som var fra Værøy, de hadde fire sønner. Robert, Hans, Leif og Bjørn.
Huset til Torvald ble flyttet til Bankgt. 57.
Bilder

Gnr.36.Bnr.97. "Løkken" Sigfred og Bjarne Liland.

Denne eiendomen var på 6 da. Med bolig på 55 kvm i 1 1/2 etg. og kjeller under hele huset, uthus på 30 kvm.Gnr.36.Bnr.184. Sigfred Liland.

Tomt på 0,7 da. Enebolig bygget i 1949, 80,5 kvm. i 1 1/2 etg med 2 leiligheter, og kjeller under hele huset. Dette huset ble revet i 1953.

Gnr.36.Bnr.46. Sigvart og Klara Rognmo.

Dette var en mindre eiedom på 6 da. udyrket mark. På eiendomen sto det et eldre hus som var i dårlig forfatning. Husets eier var Kornelie Nilsen, som hadde muntlig avtale med grunneieren om leie på livstid for tomten som huset sto på. Huset var på 68 kvm tekket med papp, uten grunnmur, uthus 7 kvm. og WC. 1,5 kvm

Gnr.36.Bnr.75. "Skogvoll" Adolf Johnsen.

Dette huset ble i ca 1910 flyttet til Hernes fra Markvatnet i Hamarøy av Adolfs far Paul Johnsen Paul var født Hamarøy i 1864 og døde i 1946, han var gift med OlineTrondsdatter fra Salhus i Nordfold f.1876-d.1935. Paul og Oline hadde 3 barn.
Magnus f.1910- d.1924, Adolf f.1920-d.1998 og Petrine f.1918 - d.2006 i tillegg hadde Paul og Oline to gutter som døde som barn.
Adolf overtok gården etter sin far i 1946, han var gift med Solveig f.1918-d.1992, Eiendommen her var på opprinelig på 20 da. og fradelt fra Bnr.7. Torvhaugen, men ble senere ytterligere oppdelt.
Da eiendomen ble ekspropiert i 1951 hadde Adolf igjen 7 da. Våningshuset var av laftet tømmer med bordkledning, 1 etg. med loft og 28 kvm. plus et tilbygg på 6 kvm. Uthusbygning 32 kvm. av laftet tømmer og flyplassplank. I 1954 ble våningshuset flyttet til Bodøsjøen hvor det ble bolige for Thomas og Jørgine Myre frem til 1960, og hvor det fortsatt står.


Kart Bilder.

Gnr.36.Bnr.168. "Elvedal" Emil Solem.

Emil Solem var født i Bolga i Meløy i 1912 og døde i Bodø 1986. Emil var gift med Petrin Johansen f.1918 - d.2006, som var dattter av Paul Johnsen på Bnr.75. og denne tomten var utskilt fra samme bnr. Emil og Petrine har 4 barn. Kristine f.1942, Egil f.1944, Dagny f.1946 og Eva f.1959 i Rønvik. Tomten her var på 2,4 da. Våninghuset var 1 1/2 etg og 52 kvm. med tilbygg på 5 kvm..
Huset sto på ringmur og pilllarer og var oppført dels av laftet plank og binningsverk med utvendig kledning.
På eiendomen var det også uthus på 20 kvm. oppført i dobbelt binningsverk og innredet som hønsehus.
Våningshuset her ble etter ekspropikason sol til Arne Berntsen fra Bnr.9. og flyttet til Bodø- Emil og Petrine byggde nytt hus i Rønvik og flyttet dit i 1953.Kart Bilder

Leiet tomt hos Gnr.36.Bnr.64. Huseier Albert Pedersen.

Albert Pedersen leide denne tomt som var på 0,7.da. av Jæger Svendsgård. Albert bygde huset i 1946, huset var på 35 kvm. med et tilbygg på 6 kvm. og med loft etg., støpt og innredet kjeller under hele huset. I tillegg hadde Albert et uthus på 14 kvm.
I huset bodde Albert med sin kone Tonny ( hennes efter navn er ukjent, men hun kom hvist nok fra Tromsø) og de var barnløse.
Etter ekspropikasjon ble huset flyttet til Bankgt ?-
Kart

Valle reveavelslag, (Bodø Pels A/L), Asbjørn Johnsen og Olaf Henriksen

Dette var også en større revegård som hadde en festekontrakt på Gnr.36.Bnr1. med varighet på 99 år. Det leide areal er 4 da. Våningshuset var på 35 kvm. i 1 1/2 etg med kjeller, et laftet uthus på 16 kvm. samt flere mindre uthus og garage på 15 kvm. Det var 3 reveskur hvor det største 24 m.

Kart

Gnr.36.Bnr.128. A/L Dyrhaug Revegård, Eiere J Aga og J. Alvsaker.

Dette var en stor revegård med flere store revebur. Eiendomen var på 11.da. Et våningshus og flere mindre uthus samt revemat kjøkken. Våningshuset var på 35 kvm. i 1 1/2 etg. med kjeller under halve huset.
Det største reve buret var på 48 m.


Kart

Under Gnr.36 var det to Gårdsbruk som etter hvert forsvant, ikke som følge av flyplass
utbyggingen men som følge av byutvidelsen og følge av framføringen av Olav 5.gt.

Dette var Gnr.36.Bnr.45/48 "Bjerkmo" Jæger Svendsegård og Gnr.36.Bnr.17 "Naalholdten" Hans Nilsson.

Gnr.36.Bnr.17. "Naalholten" Hans Nilsson.

Hans Nilsson overtok bruket etter sin far Nils Nilsson i 1934 og drv bruket til 1952. Hans var f.11/10 1901 d.31/1 1974. han var gift med Astrid Ingeborg Nilssen fra Straumen. f.18/7 1897 d. 8/3 1987. Hans og Astrid hadde to barn, Olga Karin f. 6/7 1933 og Nils Albert f.17/4 1935. Våningshuset her var bygget rett etter 1900. Gården fødde hest og 2-3 kyr, Rundt 1920 byggde Hans rev gård,
etter at han kom hjem etter 7 år i Alberta Canada. Astrid var lærerine og en tid under krigen var det mange barn som gikk på skole i stua til Hans og Astrid. Gården her ble revet i 1964.


Gnr.36.Bnr.64. "Aasvoll" Jæger Svendsgård.

Jæger Svensgård var f. 14/2 1888 d. 22/10 1987 og var ugift. Jæger overtok bruket etter sin far Rikard Kristian Svendsgård i 1918 og drev bruket til 1952. Jorda var 75 da. men 50 da. ble ekspropriert i 1951. Gården her besto av i alt 3 teiger hvor en lå helt ned mot Saltenfjorden hvor Jæger hadde både sommerfjøs og naust.
Bilde mangler

Under Gnr.36 var det flere eiendomer hvor det ikke var noen bebyggels, og hvor eier
bodde utenfor det ekspropierte området.

  • Gnr.36.Bnr.59 og 72. "Myrsletten" og "Åsmyra" Eier Jeanette Angell. Totalt areal 47 da.
  • Gnr.36.Bnr.34. Eier Hans Johnsen. Areal 43 da.
  • Gnr.36.Bnr.73. Eier Normann, Edvard og Henry Rosvoll. Areal 17,3 da.
  • Gnr.36.Bnr.54. Sofie Hagfors`s dødsbo. Areal 8 da.
  • Gnr.36.Bnr.163. "Åsteigen" Eier Alfred Myhre Areal 9,6 da.
  • Gnr.36.Bnr.64. Eier Jæger Svendsgård. Areal 48 da. og naust ved Hernesjøen.


Under Gnr.36. var det tre fritidseiendomer (Sommerhytter).

  • Gnr.36.Bnr.153. "Tomtebakken" Enkefrue Magda Bjørnsen. Tomt 0,4 da.Hytte på 22 kvm. 1 uthus.
  • Gnr.36.Bnr.156. "Åshaug" Gunvor Moljord. Tomt 0,8.da.
  • Gnr.36.Bnr.147. "Kvellro" Angel Johansen. Tomt 2.da. Hytte på 35 kvm. med kjeller og 2 uthus.


Kart


VELKOMMEN | GÅRDENE | BILDER Gnr.34. | BILDER Gnr.35. | BILDER Gnr.36..1 | BILDER Gnr.36..2 | BILDER Gnr.37. | Web-oversikt


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden